Fonds Schooltuinen

Versterken, stimuleren en verbinden van schooltuinieren in Nederland

Over Fonds Schooltuinen

Nederland kent een rijke geschiedenis van schooltuinen. Sommigen gaan wel 100 jaar terug. Door de tijd heen zijn de functie en positie van schooltuinen regelmatig veranderd. Na een periode van minder aandacht, groeit de vraag naar schooltuinieren de laatste jaren sterk. Om de samenwerking tussen scholen, gemeenten, professionals en vrijwilligers te versterken en versnippering tegen te gaan is eind 2020 Fonds Schooltuinen opgericht.

Over Fonds Schooltuinen