De geschiedenis van de Van Dijk Nijkamp stichting gaat terug naar de landelijke actie voor natuurbehoud en natuurbeschermingseducatie uit 1973-1974. Deze actie betrof een puzzelactie van maar liefst 26 weken in 48 regionale dagbladen. Naast de wekelijke prijzen op basis van juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel waren er eindhoofdprijzen te winnen. Hiertoe moeten het totaal aantal letters N in de 26 uitkomsten worden geraden. De opbrengsten zaten enerzijds in sponsoring door bedrijven en overheden en anderzijds in de extra porto die op de briefkaarten werd geplakt in de vorm van postzegels. Deelnemers werden gevraagd om minimaal 1 gulden en maximaal 5 gulden bij te plakken.

De actie was wellicht een extra succes door de bijsmaak die het kreeg door de media aandacht over de milieuvervuilende prijzen. Het betrof onder meer 28 keer een Peugeot 104 en 26 Philips kleurentelevisies. Alle natuurorganisaties zoals WNF, Natuurmonumenten, Waddenfonds en ook IVN trokken zich gezien deze ophef in eerste instantie terug uit deze actie. Door de grote druk van de achterban van Natuurmonumenten en IVN hebben deze natuurorganisaties uiteindelijk toch hun naam verbonden aan de actie. De eerste week van de actie leverde maar liefst 205.771 oplossingen en dus minimaal 205.771,- gulden voor het behoud van de natuur. De uiteindelijke opbrengst van de actie betrof 3.165.000,- gulden.

De landelijke actie heeft geresulteerd in een mooie gift aan verschillende natuurorganisaties. Een deel van de opbrengst is in beheer gebracht bij IVN, Instituut Voor Natuur- en milieueducatie. Hiertoe is in 1974 de stichting tot beheer van de fondsen uit de actie Natuur opgericht met als doel om natuur- en milieueducatie te stimuleren en een landelijk centrum voor natuur- en milieueducatie te realiseren.